Tack!

Nordiska museiförbundets svenska sektion vill passa på att rikta ett stort TACK till alla som gjorde den gångna konferensen i Stockholm möjlig. Det var väldigt trevligt och inspirerande att få möjligheten att stå värd för så många intressanta föreläsare och gäster. Vi ser redan fram emot nästa konferens år 2025!