Greger Sundin

Greger Sundin är konstvetare och intendent vid samlingarna vid Nationalmuseum med ett särskilt digitalt fokus. Han har tidigare varit antikvarie på Uppsala universitets konstsamlingar och disputerade hösten 2020 med en avhandling om tidigmoderna spel i Philipp Hainhofers konstskåp.

Porträttbild Greger Sundin
Greger Sundin