Konferensprogram

Tvärvägar – rörelse i tid, rum och tanke

14-16 september 2023 • Sjöhistoriska museet


14 september

Kl. 12.20-13.30 Lunch på Sjöhistoriska museet

Kl. 13.30-13.45 Inledningsord från svenska sektionen

Kl. 13.45-14.30 Clara Åhlvik, utställningschef vid Nobelprismuseet, talar om existentiell hållbarhet med utgångspunkt från den tidigare utställningen Evigt Liv på Liljevalchs.

Kl. 14.30-15.30 Kirsti Strøm Bull, professor emerita vid universitetet i Oslo och Kai Rune Hætta, ledamot av norska Sametinget: “Museenes oppgave i kjølvannet av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid”.

Kl. 15.30-15.45 Kaffepaus

Kl. 15.45-16.30 Greger Sundin, intendent vid Nationalmuseum, ger exempel på hur ny teknik och digitala redskap blivit en del av Nationalmuseum arbetsmetod

Kl. 16.30-17.00 Rundabordssamtal om framtidens kompetensbehov vid de nordiska museerna

Kl. 17.00-18.00 Visning av Sjöhistoriska museet

Kl. 19.00-21.30 Gemensam middag på Blå Porten15 september

Kl. 9.00-10.00 Studenter från kandidat- och masterprogram håller kortare presentationer med utgångspunkt i deras bild av kunskapsbehovet inom framtidens museiorganisationer. Matchar utbildningarnas innehåll museernas behov?

Kl. 10.00-10.45 Diskussionen fortsätter samtidigt som kaffe och kaka serveras

Kl. 10.45-11.30 Leena Paaskoski, adjungerad professor i museologi vid Jyväskylä universitet, och med bakgrund från Finlands skogsmuseum Lusto, talar om konceptet dynamiskt museum och hur museer kan utveckla ekosociala arbetssätt.

Kl. 11.30-12.15 Kajsa Hartig, chef för museiupplevelse och samlingar vid Västernorrlands museum: Storytelling i det publika ekosystemet, bortom museets fyra väggar – Ett sätt att bidra till hållbara samhällen.

Kl. 12.15-13.15 Lunch

Kl. 13.15-14.00 Karen Espelund, administrerende direktør vid Museene i Sør-Trøndelag (MiST): “Alle FNs bærekraftsmål er relevante for oss som museum”.

Kl. 14.00-14.45 Anne Provst, direktør vid Museum for Forsyning og Bæredygtighed: ’Museum for hvem? Hvilke overvejelser der skal gøres når man skal etablere et nyt museum – formål, hvem er det for – skal det være for alle. Skal et lokalt museum kunne spejle alle lokale, og hvis man kun fokuserer på det lokale, hvad så med turisterne?’

Kl. 14.45-15.30 Kaffepaus

Kl.15.30 -17.00 Tillfälle till besök på närliggande museer i Museiparken; Etnografiska museet, Tekniska museet, Polismuseet, Riksidrottsmuseet och Sjöhistoriska museet.

Kl. 18.00-21.30 Middag på Sjöhistoriska museet16 september

Kl. 10.00-10.45 Museolog Caroline Owman, från Stockholms universitet, talar utifrån sin avhandling Det meränmänskliga museet.

Kl. 10.45-11.15 Kaffepaus

Kl. 11.15-12.15 Vad tar vi med oss från konferensen och hur går vi vidare i Nordiska museiförbundet?

Kl. 12.15-13.15 Avslutande lunchMed reservation för eventuella ändringar i programmet.