Tema: Tvärvägar – rörelse i tid, rum och tanke

Sjöhistoriska museet

Den 14-16 september 2023 står Nordiska museiförbundets svenska sektion värd för konferensen Tvärvägar – rörelse i tid, rum och tanke, som hålls på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Konferensens tema syftar till att belysa aktuella trender inom museisektorn och utforska hur vi i en nordisk kontext kan vidga perspektiven och verka på bred front. Arbetet involverar såväl studenter som forskare och museiverksamma.

De nordiska arbetsutskotten har gemensamt utarbetat följande underteman:

  • Gränsöverskridande samverkan och framtidens kompetensbehov
  • Existentiell hållbarhet – meningsskapande och hållbarhetsaspekter
  • Gestaltning i och bortom rummet – digitala verktyg och demokratiserad tillgänglighet

Mer om konferensen och anmälan >>
Konferensprogrammet >>

Varmt välkommen!