Bli medlem

Välkommen till oss!

Nordiska Museiförbundet fungerar som ett nätverk mellan de nordiska ländernas kultur-, konst- och naturhistoriska museer. Målsättningen är att skapa kontakt mellan museer, hålla nordiska konferenser vart 2-3:e år och att samverka kring särskilda fokusområden.

Medlemskap

Du som önskar bli medlem i Nordiska museiförbundets svenska sektion kan anmäla dig till ordförande Cecilia Ödman: cecilia.odman@gustavianum.uu.se 

Medlemsavgiften är 100 kr/år och betalas in till bankgiro 5048-1100.
Uppsala universitet måste stå som mottagare och ref nummer 805 ska också uppges.

Verksamhet

Svenska sektionen arrangerar en årlig resa till självkostnadspris – senast till Helsingfors i maj 2022 – samt gemensamma träffar med museibesök och guidade visningar.

Varmt välkommen!