Tack!

Nordiska museiförbundets svenska sektion vill passa på att rikta ett stort TACK till alla som gjorde den gångna konferensen i Stockholm möjlig. Det var väldigt trevligt och inspirerande att få möjligheten att stå värd för så många intressanta föreläsare och gäster. Vi ser redan fram emot nästa konferens år 2025!

Ett särskilt tack riktas till:

• Alla deltagare från de svenska, danska, norska och finska sektionerna.

• Alla föreläsare:

– Clara Åhlvik, utställningschef vid Nobelprismuseet

– Kirsti Strøm Bull, professor emerita vid universitetet i Oslo

– Kai Rune Hætta, ledamot av norska Sametinget

– Greger Sundin, intendent vid Nationalmuseum

– Studenterna Cecilia Karlsson, Albert Mellergaard, Sofie Berg, Josef El Mogy samt Rebecka Fleischer

– Leena Paaskoski, adjungerad professor i museologi vid Jyväskylä universitet

– Kajsa Hartig, chef för museiupplevelse och samlingar vid Västernorrlands museum

– Karen Espelund, administrerende direktør vid Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

– Anne Provst, direktør vid Museum for Forsyning og Bæredygtighed

– Caroline Owman, museolog från Göteborgs universitet

• Sjöhistoriska museet och deras eminenta personal.

• Mezzosorpran Elisabeth Ljunggren och Katarina Ström-Harg, professor vid Kungl. Musikhögskolan för underhållningen under fredagens middag.

• Etnografiska museet, Riksidrottsmuseet, Tekniska museet och Polismuseet, som bistod med gratis inträde för våra konferensdeltagare.

• Våra bidragsgivare och finansiärer som gjort det hela möjligt:

– Märta Christina och Magnus Vahlquists stiftelse

– Letterstedtska föreningen

– Gustavianum

– Stiftelsen Clara Lachmann (för förmötet år 2022)

– Samt fem anonyma givare