Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull er norsk jurist og professor emerita ved Universitetet i Oslo.

Bull arbeidet først med faget familierett hvor hun også tok sin doktorgrad. Siden 1995 har hennes forskningsfelt vært samerett og naturressursrett, først og fremst rettsspørsmål knyttet til reindriftsrett, samt rettshistorie innen disse fagområdene.  Hun var leder for Reindriftslovutvalget (1998-2001) og medlem i Samerettsutvalget 2 (2001-2007).

Hun har også vært med i arbeidet med utkast til en nordisk samekonvensjon (2003-2005). Hun har skrevet en rekke artikler og flere bøker innen feltet samerett/ reindriftsrett.

Hun er innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi og var visepreses/preses i årene 2013-2015.

På Nordisk Museumsforbund sin konferanse i Stockholm 14-16. september 2023 vil hun snakke om  “Museenes oppgave i kjølvannet av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid”.

«Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner» er en rapport til Stortinget i Norge, som skal behandles der utover høsten. Saken har forgreninger også til Sverige og Finland, og er svært aktuelt på vår nordiske konferanse.

Porträttbild Kirsti Strøm Bull