Kai-Rune Hætta

Er utdannet siviløkonom ved Universitet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og jobber som administrativ leder ved Saemien Sijte som ligger i Snåsa, Trøndelag. Museet har ansvar for det sørsamiske området i Norge som strekker seg fra Saltfjellet/Rana til Elgå i Innlandet fylke.

Han er i sin andre periode som leder av Sámi Museasearvi / Samisk Museumslag (SML), som har som formål å fremme samarbeid mellom museer og kulturverninstitusjoner i Norge som har samisk kulturhistorie eller kulturvern som del av sitt arbeidsområde. Samisk Museumslag jobber også aktivt med faglig utvikling og politiske saker som er viktig for de samiske museene.