Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull Kirsti Strøm Bull er norsk jurist og professor emerita ved Universitetet i Oslo. Bull arbeidet først med faget familierett hvor hun også tok sin doktorgrad. Siden 1995 har hennes forskningsfelt vært samerett og naturressursrett, […]