Clara Åhlvik

Under konferensen Tvärvägar – Rörelse i tid, rum och tanke möter vi många inspirerande talare. Bland dem Clara Åhlvik, utställningschef vid Nobelprismuseet med lång erfarenhet av utställningsproduktion.