Karen Espelund

Karin Espelund

Karen Espelund er administrerende direktør for Museene i Trøndelag, MiST. Hun har omfattende erfaring innen kulturfeltet, og har lang og bred toppledererfaring. Blant annet har hun vært Fylkesdirektør for regional utvikling i Sør-Trøndelag.


Karen Espelund er bosatt i Trondheim og har en omfattende ledererfaring fra offentlig
forvaltning, kultur og idrett. Espelund har og har hatt en lang rekke styreverv, blant annet
styremedlem i Technoport, styremedlem i Trondheimsolistene, styremedlem/visepresident i Norges Fotballforbund og styremedlem i UEFA. Espelund er utdannet Diplomkandidat i
Samfunnsplanlegging i tillegg til ex. phil og mellomfag i historie og sosiologi. Espelund kommer fra stilling som Fylkesdirektør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune, og har tidligere vært generalsekretær i Norges Fotballforbund.


Karen Espelund vil holde foredrag på Nordisk Museumsforbund sin konferanse i Stockholm
om museer og bærekraft. «Arbeid med bærekraft i museer, med exempel frå MiST». Både Kulturmeldingen og Museumsmeldingen løfter fram betydningen av museene i Norge. Museumsmeldingen fastslår at museene er sentrale aktører i den grunnleggende
infrastrukturen for demokrati og frie ytringer. Dette underbygger MiST sitt samfunnsoppdrag. I arbeidet er det vektlagt viktigheten av å forankre arbeidet i FNs bærekraftsmål basert på de tre dimensjonene; miljømessig bærekraft, sosial bærekraft, økonomisk bærekraft.


Det er en selvfølge at MiST skal bidra aktivt til å nå FNs bærekraftsmål i all sin virksomhet. I
utarbeidelsen av planen har MiST ønsket å få innspill fra interessentlandskapet sitt og har
gjennomført innspillsmøter med eiere (stiftelser), historielag og museenes venneforeninger.

På fredag den 15 september kan du höra Karin Espelund.